Nazwa zadania: "Ekomodernizacja pracowni biologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku"

Wartość ogólna zadania: 44.576,- zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 40.376,- zł


Opis zakresu projektu: Modernizacja oświetlenia na energooszczędne, wymiana stolików i krzeseł uczniowskich oraz odnowienie i ukwiecenie sali. Zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego, urządzeń audio video, tablicy interaktywnej oraz rzutnika foliogramów. Doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne przeznaczone do realizacji programu ekologicznego oraz służące przeprowadzaniu doświadczeń, pomiarów i obserwacji w budynku szkoły i w terenie. Realizacja programu ekologicznego "Ekologia na co dzień".

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl