7 maja 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta.

     Ten wielki pisarz to bezsprzecznie bardzo ważna postać dla Radomska. Jest jedynym Noblistą, który pochodzi z "naszej małej ojczyzny". Jego postać - obok innych osobistości - stała się prawdziwą wizytówką ziemi radomszczańskiej. To zobowiązuje wszystkich obywateli Radomska do przyjęcia postawy mającej na celu rozpowszechnianie i utrwalanie wizerunku Władysława Stanisława Reymonta.

     "Reymontówka na Bugaju", od początku swego istnienia, corocznie świętuje wszystkie ważne wydarzenia związane z życiem i twórczością naszego wybitnego rodaka, patrona szkół wchodzących w skład ZSG nr 3.

W związku z przypadającą w 2017 roku rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta Rada Miejska naszego miasta, z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim w Radomsku.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Radomsko, pan dr Jarosław Ferenc.


Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez, konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia postaci oraz twórczości polskiego Noblisty.

Do udziału w obchodach doniosłej rocznicy, jaka przypada w roku 2017, zaprosiliśmy inne radomszczańskie szkoły, instytucje kulturalno - oświatowe, media a także mieszkańców naszego miasta.

Liczymy na Państwa przychylność, zaangażowanie i kreatywność w podejmowanych działaniach.

Mamy nadzieję, że dzięki nam wszystkim Rok Reymontowski przejdzie do historii Radomska.Z wyrazami szacunku

w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Uczniów
oraz własnym

koordynator imprezy
mgr Barbara Orsiczstat4u