Mały Mistrz
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ogólnopolski projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki."Stań Po Zielonej Stronie Mocy"


Projekt edukacyjny"Filmoteka Szkolna"
Zespół Filmowy Pogotowia Lekcyjnego MOPS w Radomsku

Projekt "Filmoteka Szkolna" miał na celu m.in. promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości nawiązania kontaktów ogólnopolskich i wymiany doświadczeń. W ramach tych działań prowadzone są m.in. zajęcia filmowe i organizowane konkursy przez Zespół Filmowy Pogotowia Lekcyjnego MOPS w Radomsku."Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI PSP nr 4 w ZS-G nr 3 w Radomsku"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem projektu było poznanie walorów i osobliwości parków krajobrazowych województwa łódzkiego jako terenów o unikalnym krajobrazie, bogatych florystycznie i faunistycznie, ciekawych pod względem budowy geologicznej oraz zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska.Mistrzowie Kodowania
Samsung Electronics Polska

Mistrzowie Kodowania (http://mistrzowiekodowania.pl/ ) to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach i pokazanie, że może być ono dobrą i rozwijającą zabawą, która w przyszłości może rozwinąć się w pożyteczną pasję i pomóc dzieciom odnaleźć się w świecie nowych technologii.Scrabble w szkole


Celem programu jest promocja gry w ScrabbleR jako doskonałego narzędzia pomocowego w nauczaniu oraz sposobu na urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych."Pierwszy mail. Bezpieczeństwo w Internecie"
Grupa Wirtualna Polska, HP i Firma Intel

Celem konkursu jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w Internecie, ochrony danych osobowych oraz wspierania polskich rozwiązań technologicznych i publicznych szkół podstawowych."Dzień Bezpiecznego Internetu"
Fundacja Dzieci Niczyje, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

Cel programu to inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.