Trzymaj formę
Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Celem ogólnym programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program realizowany był w latach 2011-2014."Ekomodernizacja pracowni biologicznej i przyrodniczej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku" w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi pt. "Moja wymarzona ekopracownia"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem projektu było kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków proekologicznych, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem oraz wdrażanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz realizacja w kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz kl. I-III gimnazjum programu edukacji ekologicznej "EKOLOGIA na co dzień"."Elektrośmieci"


Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości
Bank CREDIT AGRICOLE

3-letni (lata 2011-2014) projekt edukacyjny prowadzony przez pracowników banku Credit Agricole mający na celu wdrażanie do oszczędności i rozsądnego korzystania z powierzonych funduszy.Ogólnopolski program "Szkoła bezpiecznego Internetu"


Był to program edukacyjny, profilaktyczny skierowany zarówno do dorosłych (rodzice, kadra nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu była profilaktyka cyberprzestępczości, jak pedofilia on-line, nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych.