Trzymaj formę
Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Celem ogólnym programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program realizowany był w latach 2011-2014.Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości
Bank CREDIT AGRICOLE

3-letni (lata 2011-2014) projekt edukacyjny prowadzony przez pracowników banku Credit Agricole mający na celu wdrażanie do oszczędności i rozsądnego korzystania z powierzonych funduszy."Smok Mądragon daje radę - jak bezpiecznym być na co dzień"


Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, wskazywanie prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach (podczas zabaw, kontaktów z nieznanymi osobami itp.)."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Radomsko"
Program operacyjny Kapitał Ludzki

Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych u uczniów kl. I-III szkoły podstawowej poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z czytania, pisania, liczenia; złagodzenie zaburzeń rozwojowych poprzez realizację zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej; rozwijanie zainteresowań uczniów oraz talentów poprzez realizację zajęć rozwijających czytelniczych, czytelniczo-teatralnych, plastycznych, ruchowych, rozwijających twórczą aktywność dziecka, z języka angielskiego i sportowych.5 porcji owoców i warzyw


"Edukacyjny projekt Akademia Czystych Rąk Carex"
Carex Poland

Nauka dzieci, jak prawidłowo myć ręce - propagowanie przez zabawę higieny rąk oraz zapoznanie się z tematami zdrowia oraz wirusów i bakterii.Ogólnopolski projekt "Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja."
Komitet Organizacyjny Konkursu, Fundacja Państwo Obywatelskie, Wydawnictwo Naukowego Prawo Europejskie w Praktyce

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.Ogólnopolski program "Szkoła bezpiecznego Internetu"


Był to program edukacyjny, profilaktyczny skierowany zarówno do dorosłych (rodzice, kadra nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu była profilaktyka cyberprzestępczości, jak pedofilia on-line, nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych.Program "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie"
Miasteczko Twinpigs Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

Zadaniem uczniów było nakręcenie filmu, który mógł trwać nie dłużej niż 60 sekund. Dozwolona była dowolna technika wykonania przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego pozwalającego na rejestrację filmu (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera).