Trzymaj formę
Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Celem ogólnym programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.Healthy lives-healthy planet" - "Zdrowe życie - zdrowa planeta"
międzynarodowy - wiodąca Szkoła w Anglii - partner Zespół Szkolno-Gimnnazjalny nr 3

Projekt realizowany w latach 2009-2011. Głównym celem projektu było zachęcenie uczniów do osiągania dobrej formy fizycznej i umysłowej oraz kształtowanie odpowiedzialności za utrzymanie tej formy w przyszłości. Kraje partnerskie: Anglia, Włochy."Kabecjanie dają radę"
Stowarzyszenie Laboratorium Troski

To ogólnopolski projekt profilaktyczny dla klas edukacji wczesnoszkolnej, którego celem było uwrażliwianie dzieci na swoje zdrowie, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Projekt został przygotowany w konwencji bajkowo-fantastycznej."Śniadanie daje moc"
Partnerstwo dla zdrowia (Instytut Matki i Dziecka, Biedronka, Lubella, Danone)

Najważniejszymi celami programu jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia."Zielona Szkoła"


Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości
Bank CREDIT AGRICOLE

3-letni (lata 2011-2014) projekt edukacyjny prowadzony przez pracowników banku Credit Agricole mający na celu wdrażanie do oszczędności i rozsądnego korzystania z powierzonych funduszy.