WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW
Dodane przez aplaszczynska dnia 09.04.2010 08:41
Dnia 7 kwietnia 2010 r. odbyła się wycieczka do Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, ...
Celem wycieczki było pogłębione poznanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego jako części Polski i Europy. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucie piękna, dążenie do rozwoju życia emocjonalnego i estetycznego.
Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego. Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką. Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo - skutkowych. Poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku i tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia.
Opiekunowie wycieczki:
mgr Urszula Pokora, mgr Anita Pałecz - Skórka, mgr Alina Płaszczyńska, mgr Joanna Marczak - Burzyńska.