Nawigacja
Strona Główna

O szkole
Położenie
Historia
Misja i wizja
Symbole szkoły
Patron
Hymn
Galeria
Galeria 2010-2013
Gdzie szukać pomocy

Sukcesy

Kadra
Nauczyciele
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Reedukator


Informacje

RODO
Deklaracja dostępności
REKRUTACJA 2023
Rekrutacja Absolwenci

PODRĘCZNIKI 2023/2024
Statut
Klasy
Dzwonki
Sekretariat
Archiwum newsów

Kontakt

Admin
Logowanie
Grafik dostępności nauczycieli
Rekrutacja!
Multimedia
Baza dydaktyczna
Sukcesy
4 na fali
Gadżet
Certyfikaty
Dziennik elektroniczny
BIP
Misja i wizja szkoły

Wizja szkoły
 • Szkoła zapewnia dostęp do informacji i udziela wskazówek na temat zdrowego i bezpiecznego życia.

 • Praca w szkole jest zorganizowana tak, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w różnych dziedzinach.

 • Motywuje uczniów do nauki.

 • W szkole panują stosunki życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

 • Szkoła otacza opieką dzieci z rodzin patologicznych.

 • Włącza rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły.

 • Szanuje decyzje w sprawie podziału ról i zadań, wynikających ze współudziału w życiu szkoły.

 • Chcemy, aby nasza placówka stała się szkołą środowiskową - niedaleko od domu, integrującą środowisko lokalne.

 • Uczy demokracji, uwzględnia prawa uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • Jest bezpieczna - wolna od przemocy i agresji.

 • Uczy szacunku dla: wspólnego dobra, życia w rodzinie, patriotyzmu, ludzi starszych, niepełnosprawnych.

 • Kształtuje postawy umiejętnego słuchania, dialogu i rozumienia.

 • Chcemy, aby nasza szkoła była nowoczesna, przestronna, doposażona i dofinansowana.Misja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem,
w którym bezpiecznie, przyjaźnie, zdrowo i aktywnie
zmierzamy do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:
 • naukę miłości do Ojczyzny, poszanowanie dziedzictwa kulturowego,

 • respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości,

 • zapobieganie zjawiskom patologicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu naszych uczniów,

 • dbanie o przyjazną atmosferę, sprzyjającą procesowi uczenia się i nauczania.Cechy naszej szkoły
 • Cała działalność skoncentrowana jest na uczeniu i wychowywaniu.

 • Regularnie badamy osiągnięcia uczniów.

 • Przestrzegamy sprawiedliwego systemu oceniania opartego na kryteriach WSO, PSO.

 • W szkole panuje klimat sprzyjający uczeniu się.

 • Proces nauczanie przynosi zamierzone efekty.

 • Mamy profesjonalnie wykształconą kadrę pedagogiczną.

 • W szkole są czytelne prawa i obowiązki dla wszystkich, sprzyjające współodpowiedzialności.

 • Respektujemy prawo rodziców i uczniów do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły.

 • Zapewniamy możliwość awansu zawodowego.Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły potrafi:
 • sprostać wymaganiom wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów,

 • twórczo rozwijać problemy,

 • posługiwać się jednym obcym językiem,

 • utożsamiać się z dziedzictwem kulturowym,

 • zna zasady postępowania moralnego i wzorce etyczne,

 • posiada umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i integrowania w środowisku,

 • jest otwarty na potrzeby innych,

 • posiada wiadomości i umiejętności.

Covid-19
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w PSP nr 4

Procedury

Procedury dla rodzicówWażne telefony:
Sekretariat:
44 685 45 66
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku:
44 685 23 50
Wydział Edukacji i Kultury:
44 685 44 75
Grafik dostępności nauczycieli
Media społecznościowe
Wyszukiwarka
Szkoła Promująca Zdrowie
Edukacja ekologiczna
Szkolny Klub Sportowy
Film promocyjny
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Spis książek
Ożywić pola
Moja wymarzona ekopracownia
Rok Reymontowski 2017
Aktywna Tablica
Dzień Nowych Technologii
Certyfikat
Zielona Flaga
Projekt Comenius
Ekologia
Obchody 90-lecia śmierci patrona naszej szkoły
90-lecie PSP nr 4
Innowacje pedagogiczne
Projekty w szkole
Programowanie i kodowanie w naszej szkole
Chronimy dzieci
Polityka !

Szkoła Bezpiecznego Internetu
Sprawozdanie z DBI 2015

Sprawozdanie z DBI 2014

Bezpieczna szkoła
Kącik prawny
Szkoła bez przemocy
Prawa i obowiązki ucznia
Prawa dziecka
Statystyki
stat4u
Polityka prywatności

Reymontówka na Bugaju

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Szkolna 4

97-500 Radomsko


e-mail: dyrektorzsg3@radomsko.pl
Godziny otwarcia

Sekretariat:

Pon-Pt 730 - 1530


Świetlica

Pon-Pt 700 - 1600
Numery:

Sekretariat: 44 685 45 66
Nawigacja

Aktualności

RODO

              Copyright © 2007-2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku
19,105,136 Unikalnych wizyt