Partnerski Projekt Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
p.t. Zdrowe życie - zdrowa planeta

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:
  • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
  • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
  • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).
W 2008 roku budżet programu Comenius przeznaczony na działania zdecentralizowane wynosił 10.716.000 EUR.