Jakie są cele projektu?

 • przystąpienie do dwuletniego projektu w celu wzbogacenia wiedzy i zwrócenia uwagi na globalne znaczenie problemu "Zdrowe życie - zdrowa planeta";
 • ułatwienie komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami ze współpracujących szkół;
 • promocja kulturowej odmienności jako źródła kreatywności i innowacyjności;
 • wymiana doświadczeń w zakresie zdrowego stylu życia poprzez sprzyjanie różnym formom twórczości artystycznej;
 • wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, takiej jak media, dla celów kreatywnego wyrażenia swojej osobowości przez uczestników projektu;
 • wspieranie poprzez program nauczania oraz procesy w nauczaniu i uczeniu się w całej szkole w każdym z krajów uczestniczących;
 • wytworzenie produktów końcowych w każdym roku projektu, które pomogą w rozwijaniu tematu "Zdrowe życie - zdrowa planeta"" we wszystkich uczestniczących szkołach;
 • zachęcenie do stosowania zdrowego stylu życia, który zapoczątkuje zmiany w poglądach na temat zdrowia;
 • przekaz tego ważnego zagadnienia poprzez formy artystyczne: sztukę, taniec, teatr, muzykę.

Na jakie tematy i zagadnienia projekt jest ukierunkowany?

 • Projekt jest ukierunkowany na zdrowy styl życia ze szczególnym nastawieniem na edukację indywidualną, socjalną i zdrowotną, zdrowe jedzenie, aktywność fizyczną oraz zdrowie psychiczne.
 • Projekt ma zachęcić uczniów do osiągania dobrej formy fizycznej i umysłowej oraz kształtować odpowiedzialność za utrzymanie tej formy później.
 • Działania współpracujących szkół partnerskich powinny być ze sobą skorelowane, a szkoły wraz przy pomocy społeczeństwa europejskiego powinny znaleźć złoty środek na zdrowsze i dłuższe życie.

Jakie kroki zostaną podjęte aby osiągnąć cel?

Wspólnie lub przez poszczególne szkoły zostaną podjęte następujące czynności:
 • czynności praktyczne, np. w Lincoln zaprosimy do szkoły specjalistów "Healthy Habits", aby poprowadzili warsztaty, ćwiczenia dla całej szkoły przed zajęciami, gry sportowe, zapoznali uczniów z potrawami z całego świata;
 • wizyta adekwatna do tematu projektu, np. w Radomsku zostaną zaproszone osoby związane z tematem projektu, aby poprowadziły warsztaty dla uczniów i rodziców, zostanie zorganizowany festyn szkolny dla lokalnej społeczności, gry sportowe, wycieczki do lasu połączone z piknikiem.
 • promowanie międzynarodowej współpracy między szkołami da uczniom możliwość współpracy nad wspólnym tematem "Zdrowe życie - zdrowa planeta". To współdziałanie umożliwi członkom projektu wymianę doświadczeń. Wielostronny projekt Comenius będzie zintegrowany z zajęciami w każdej szkole, znajdzie swoje odzwierciedlenie w programie szkoły, zaangażuje różnych uczniów, wpłynie w szerokim zakresie na szkołę. przybliży aspekty różnic w kulturze europejskiej, różnice socjalną oraz ekonomiczną, poszerzy ich zakres wiedzy oraz zmieni ich punkt widzenia.