Chronimy dzieci

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Polityka ochrony dzieci w ZSG nr 3 !

Regulamin programu Chronimy dzieci

Cyberprzemoc - akty prawne

Niebieska Karta...

Szkoła bez przemocy