4 stycznia 2018 r. w Radomsku powstała Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli.
Członkami sieci są radomszczańskie szkoły podstawowe realizujące Rządowy Program "Aktywna Tablica".

Szkoły wpółpracujące:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku
Terminarz spotkań:

04.01.2018 r. godz. 1430 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
13.02.2018 r. godz. 1430 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
15.05.2018 r. godz. 1430 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
22.05.2018 r. godz. 1100 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

Szkolny e-koordynator: p. Maria Kępa
Zespół samokształceniowy:

p. Maria Kępa - przewodnicząca
p. Grażyna Dettlaff
p. Agnieszka Szwedzik
p. Iwona Salińska
p. Dorota Wędzonka
p. Joanna Marczak-Burzyńska
p. Elżbieta Kapela
p. Błażej Badowski
Scenariusze lekcji:
 
1. 21.02.2018 r., język polski, p. Agnieszka Szwedzik, "Urzekające rzęsy żaby Bożenki - pisownia wyrazów z rz-ż."
2. 09.03.2018 r., historia, p. Joanna Marczak-Burzyńska, "Konstytucja 3 maja."
3. 22.03.2018 r., chemia, p. Elżbieta Kapela, "Układ okresowy pierwiastków."
4. 23.04.2018 r., matematyka, p. Maria Kępa, "Diagramy procentowe."
5. 24.04.2018 r., matematyka, p. Alina Płaszczyńska, "Miary, wagi i pieniądze."
6. 27.04.2018 r., matematyka, p. Dorota Wędzonka, "Pole równoległoboku i rombu."
7. 07.05.2018 r., język polski, p. Grażyna Dettlaff, "Przydawki, okoliczniki i dopełnienia wzbogacają wypowiedzenia."
8. 15-16.05.2018 r., matematyka, p. Alina Płaszczyńska, "Klasyfikacja czworokątów - powtórzenie przed klasówką."
9. 15.05.2018 r., przyroda, p. Iwona Sokołowska-Salińska, "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko przyrodnicze."
Spotkania:
02.03.2018 r. w PSP nr 5 odbyły się warsztaty w zakresie TIK.
Tematyka warsztatów: Wykorzystanie tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych w procesie dydaktycznym.
Warsztaty prowadził p. Rafał Fraj.

Z naszej szkoły w szkoleniu brały udział:
Joanna Marczak-Burzyńska
Lidia Jaworska.

15.05.2018 r. godz. 1430 w PSP nr 1 odbyło się spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Przebieg spotkania:
  1. Omówienie postępów w realizacji programu rządowego "Aktywna tablica".
  2. Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu "Aktywna tablica".
  3. Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu.
  4. Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.
  5. Omówienie spostrzeżeń z udziału nauczycieli w lekcjach otwartych organizowanych w ramach współpracy radomszczańskiej sieci szkół wykorzystujących TIK w nauczaniu.
Uczestnicy:
Jolanta Miazek - PSP nr 6
Michał Wolski - PSP nr 5
Joanna Grabna - PSP nr 3
Alicja Wyrfel-Grzegorczyk - PSP Kobiele Wielkie
Katarzyna Gładkowska - PSP Kobiele Wielkie
Ewa Nowicka - PSP nr 1
Elżbieta Stępnicka - PSP nr 7
Maria Kępa - PSP nr 4
Joanna Marczak_Burzyńska - PSP nr 4
Wdowiak Marta PSP nr 9