W dn. 24.04.2018 r. w kl. 5a odbyła się lekcja z matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Temat lekcji: Miary, wagi i pieniądze.
Prowadzący - mgr Alina Płaszczyńska

Scenariusz lekcji